Alexandros M. Valvis

Reviews

Καθηγητής Στέλιος Λυδάκης

Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Βάλβης αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως συνεχή και ακατάπαυστη ροή, φτάνοντας στο αυτόνόητο συµπέρασµα, ότι «έν αρχή ήν η κίνηση».

Aυτή είναι το πρωταρχικό στοιχείο της ∆ηµιουργίας. Η κίνηση οδηγεί στη µεταβολή των πάντων. Τίποτε δεν είναι σταθερό. «Τά πάντα ρεί» (Ηράκλειτος). Και η κίνηση δίνει την εντύπωση ότι είναι κυκλική. Όλα φαίνονται να κινούνται γύρω από έναν άξονα, όπως η γη, όπως ολόκληρο το σύµπαν.

Αυτήν την πρωταρχική κίνηση αναγνωρίζει ο ζωγράφος και επιθυµεί να την οικειοποιηθεί, να τη συλλάβει, παρακάµπτοντας το φαινοµενικά σταθερό, δηλαδή την απατηλή εικόνα που προσφέρουν τα πράγµατα. Και επειδή ακριβώς η κίνηση για τον ζωγράφο είναι πρωταρχικό στοιχείο της κοσµογονίας, ο ίδιος επανέρχεται συχνά σε συλλήψεις πρωταρχικών της µορφών. Έτσι ορισµένα έργα του ανάφέρονται άµεσα σε αυτήν και οι τίτλοι τους είναι ενδεικτικοί, όπως: «Κοσµογονία», «Εν δυνάµει», «Εν αρχή».

Οι φουτουριστές είχαν καταπιαστεί µε το πρωταρχικό στοιχείο της κίνησης και προσπάθησαν να το εκφράσουν µε διάφορους τρόπους. Το 1912, ο Giacomo Balla ζωγράφισε το Κορίτσι που περπατά στο µπαλκόνι (Galleria d’ Arte Moderna, Μιλάνο) όπου η κίνηση γίνεται αισθητή µέσα από τη ρευστή παράθεση του ίδιου µοτίβου, όπως συµβαίνει σε µια κινηµατογραφική ταινία· η µία εικόνα διαδέχεται την άλλη κάνοντας αισθητή την κίνηση καθώς προβάλλεται. Γι’ αυτό και η συγκεκριµένη καλλιτεχνική τάση ονοµάστηκε σινεµατισµός (cinematism).

Ο Αλέξανδρος Βάλβης αποδίδει την κίνηση, που στην πραγµατικότητα δηµιουργεί την έννοια του χρόνου, µε ενδείξεις κάθε λογής: µε σχήµατα και χρώµατα αφού και το σχήµα και το χρώµα αποτελούν επίσης πρωταρχικά στοιχεία για την οπτική σύλληψη µιας εικόνας. Από αυτήν την άποψη, η όλη θέση και θεωρία των πρωταρχικών συµβολισµών της κοσµογονίας και της κίνησης αξιοποιείται µέσω της ζωγραφικής. Η εικόνα αποκτά αυτοτέλεια και επιβάλλεται µε την φροντισµένη σύνθεση τόσο των σχηµάτων, όσο και των χρωµάτων.

Για να υπογραµµίσει τη ροή της πραγµατικότητας, ο ζωγράφος αφοµοιώνει πολλές φορές στους πίνακές του κλαδιά και φύλλα δένδρων και φυτών τα οποία αποτελούν βασικά εικαστικά στοιχεία της όλης σύνθεσης. Το πραγµατικό και το καθαρά ζωγραφικό στοιχείο συγχωνεύονται, συνυφαίνονται µέσα στο φάσµα της φαντασίας και στην πλατωνική έννοια ότι τα πάντα είναι φαντασιώσεις του Θεού.

Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Βάλβης έχει µια σπάνια ευρύτητα πνεύµατος. Κατορθώνει να µορφοποιήσει τα σύµβολα της κοσµοθεωρίας του µε τον πλέον πειστικό τρόπο προσδίδοντας µια φιλοσοφική διάσταση στις εικόνες του.

Καθηγητής Στέλιος Λυδάκης
Ιστορικός Τέχνης

That is why without the help of light colour remains invisible. Its being colour at all means precisely its having in it the power to set in movement what is already actually transparent, and, as we have seen, the actuality of what is transparent is just light.

Aristotele, On the Soul


διὸ καὶ οὐχ ὁρᾶται ἄνευ φωτός· τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ χρώματι εἶναι, τὸ κινητικῷ εἶναι τοῦ κατ' ἐνέργειαν διαφανοῦς), ἡ δ' ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς φῶς ἐστιν.

Αριστοτέλης, Περί Ψυχής

Reviews

 • Καθηγητής Σωτήριος Μίχου

  Είδα για πρώτη φορά το έργο του Αλέξανδρου Βάλβη πριν από πέντε χρόνια, µε αφορµή µια κοινή µας έκθεση.

 • Καθηγητής Στέλιος Λυδάκης

  Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Βάλβης αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως συνεχή και ακατάπαυστη ροή, φτάνοντας στο αυτόνόητο συµπέρασµα, ότι «έν αρχή ήν η κίνηση».

 • Professor Stelios Lidakis

  The painter Alexandros Valvis sees the world as a continuous, eternal flow, coming to the obvious conclusion that ‘in the beginning was the motion’, the primary element of Creation.

 • Professor Sotirios Michou

  I first saw the work of Alexandros Valvis with the opportunity of an exhibition in which we both participated.

Newspapers

Photodiodos 2OO1-2O11